Psychoterapeut, psychiatr, supervizor, lektor výcviků v ČR i mezinárodně, učitel na katedře psychologie FSS MU. Založil  Výcvik integrace v psychoterapii a vede výcvik Gestalt  Studia. Zajímá se o výzkum psychoterapie, publikuje mj. o použití Gestalt terapie v klinické praxi.