Psychoterapeut, psycholog, supervizor, lektor mužských skupin. Založil a řídil IVGT, Ligu otevřených mužů a vede Instep. Specializuje se na odkaz filozofa Merleau-Pontyho, práci se sny a jazyk v psychoterapii.