Naše projekty

Gestalt terapie v České republice už zdomácněla. Máme zde už tři instituty pro výcvik v gestalt terapii: IVGT, Dialog a Gestalt Studia. Také u nás existují výcvikové programy, v nichž se Gestalt používá jako teoretický zdroj: mj. Výcvik integrace v psychoterapii či Instep. Kromě toho je v české odborné veřejnosti spousta kolegů, které Gestalt zajímá a inspiruje a rádi by jej poznali zblízka… Zároveň jsou dnes psychoterapeuti – ať už z vlastního rozhodnutí nebo pod vlivem odborných společností – motivováni ke kontinuálnímu vzdělávání. Profesní růst je v našem oboru obecně sdílenou normou / hodnotou. Vystudovaní psychoterapeuti vidí dvě možnosti: přihlásit se do dalšího výcviku nebo se účastnit speciálních kurzů a tematických seminářů. Ukazujeme jim nové možnosti.