Arte & Gestalt

Co:

Nabízíme nový koncept postgraduálního výcviku, který propojuje arte- a gestalt terapii.
Výcvik je garantován Českou arteterapeutickou asociací (ČAA). Výcvikové hodiny budou započítávány do artevzdělávání pro členy ČAA a výcvik může být přínosný i pro zájemce, kteří o členství v ČAA uvažují.

Kdy:

Začínáme v červnu 2024. Přihlášky přijímáme do 30.11.2023. Vyplňte, prosím, formulář. Do konce roku 2023 bychom Vám zaslali informaci, zda jste v prvním kole přijímacího řízení byli vybráni a postupujete do druhého kola. Druhé kolo proběhne v průběhu zimy 2024.

Pro koho:

Arteterapeuti, psychoterapeuti nebo jiní odborníci (psychologové, lékaři, sociální pracovníci, výchovní poradci atd.), kteří používají arteterapeutické metody při své práci. Podmínkou účasti v našem programu je ukončený výcvik – ať už v arteterapii či psychoterapii, eventuálně VŠ vzdělání v arteterapii či výtvarném oboru a minimálně 3 roky praxe v práci s klienty. (Předchozí vzdělání v gestalt terapii podmínkou není, důležitý je zájem poznat gestalt filozofii a metodologii.) Různou odbornou průpravu a tedy i rozmanitost osobní / profesní zkušenosti považujeme za výzvu a výhodu.

Pojetí:

Především chceme propojit dva obory, které k sobě mají blízko – a zároveň se ve vzdělávání zatím explicitně nepotkaly. Máme zájem je teoreticky i prakticky integrovat. Frekventanti tedy zažijí inovativní výcvikový formát, v němž budou moci rozvinout kreativitu a rozšířit profesní kompetence, ať už přicházejí z území arteterapie nebo z teritoria psychoterapie. Proto také budeme pracovat s jejich zkušenostmi / kazuistikami.

Tématická osa výcviku:

1 Umění jako most mezi člověkem a světem.
2 Filozofie gestalt terapie: základní východiska, teorie a principy, jazyk.
3 Současná arteterapie: přístupy, metody a nové trendy.
4 Fenomenologická a percepční perspektiva v arteterapii.
5 Arteterapie gestalt optikou. A gestalt optikou arteterapie.
6 Vztah varteterapii.

Časový rozsah:

Program trvá dva roky a čítá celkem 140 výcvikových hodin. Začíná v červnu 2024. Tvoří jej 6 třídenních seminářů po 20 hodinách. V roce 2024 tři semináře (pátek odpoledne – neděle večer). V roce 2025 pak také tři (ve formátu čtvrtek-sobota). V témže roce také proběhnou 2 supervizní setkání po 6 hodinách (v Praze či online) a jednodenní závěrečné setkání, kde absolventi dostanou certifikát.

Termíny:

I.ročník 2024
7.6.-9.6.2024
25.10.-27.10.2024
6.12.-8.12.2024

II.ročník 2025
13.3.-15.3.2025
5.6.-7.6.2025
6.11.-8.11.2025

Metody:

Ve vzdělávacích blocích se frekventanti věnují základní teorii a metodologii arteterapie a gestalt terapie. Znalosti se zpevňují ve cvičeních, hlavně prostřednictvím osobní zkušenosti (práce s vlastní výtvarnou produkcí). Semináře zahrnují také pravidelné individuální a skupinové reflexe, supervize, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje atd. Účastníkům průběžně poskytujeme (ve vnitřní sekci webových stránek) prezentace, články, odkazy apod.

Lektoři:

Výcvik koncipuje a odborně garantuje základní tým:
Lenka Vávrová, arteterapeutka, učitelka arteterapie, psychoterapeutka, supervizorka. Více info.
Martin Jára, psychoterapeut, učitel psychoterapie, supervizor. Více info.
Semináře a supervize jsou vedeny oběma lektory.
Podle potřeby jsou ke spolupráci přizváni externisté.

Počet členů:

Výcviková skupina má 24 členů. Práce ve skupině probíhá v různých formách v závislosti na tématu. Kromě práce v celé skupině budeme pracovat i v menších skupinách a ve trojicích (klient – terapeut – pozorovatel).

Místo:

V první roce výcviku se budeme potkávat v Praze, v IC Zahrada. (Za mírný poplatek zde lze přespat.) Druhý rok výcviku (vyjma supervizí a závěrečného dne) strávíme v penzionu Slunovrat ve Zdoňově poblíž Adršpašských skal a jeho okolí. Ubytování a stravu si zde účastníci platí sami.

Cena:

Platí se vždy za jeden výcvikový rok. Nabízíme možnost splátkového kalendáře.
Částka za první rok činí 16.800 Kč, za druhý rok pak 22.400 Kč. (Cenu stanovujeme v květnu 2023, může se změnit v závislosti na meziroční inflaci).

Formality:

Vztah frekventanta a poskytovatele upravuje smlouva, již podepisujeme na prvním setkání. Zahrnuje standardní položky, kromě pravidel uvedených výše také etické zásady včetně ochrany osobních údajů a výtvarné produkce (zůstává v majetku autora). Na závěr dostanou absolventi diplom. Mohou jej využít pro doplnění vzdělávání vyžadovaného zaměstnavateli, odbornými pracovišti, národními či mezinárodními asociacemi.