Supervizní výcvik

Gestalt komunita u nás čítá několik stovek kolegů… a stále se rozrůstá. A roste i potřeba supervize. Proto plánujeme otevřít výcvik v Gestalt supervizi, a to v roce 2024. Informace o něm se zde objeví v druhé polovině 2022.