Supervizní výcvik

Supervizní výcvik v gestalt modalitě

Milé kolegyně/milí kolegové, máme tu čest a potěšení představit vám výcvik pro supervizory/supervizorky v pojetí gestalt terapie. Pořádají jej instituty Gestalt plus a Gestalt Studia.

Výcvik je postavený podle standardů na vzdělávání supervizorů, které zformulovala Evropská asociace pro gestalt terapii a směřuje k získání EAGT akreditace. Nabízí nejen cestu k profesi supervizora, ale i možnost setkání a společného učení se zkušenými kolegyněmi/kolegy. Výcvik je vhodný pro všechny, kdo chtějí vykonávat terapeutickou supervizi samostatně nebo i v rámci psychoterapeutických výcviků.

Kdy:

Výcvik začíná včervnu 2024.

Přihlášky se mohou podávat od ledna 2023 do června 2023. Formulář je možné vyplnit přímo na webových stránkách Gestalt Plus.

Přijímací pohovory proběhnou v září/říjnu 2023, termíny pohovorů budou s každým uchazečem domluveny individuálně.

Pro koho:

Vítáni jsou kolegové vzdělaní v gestalt terapii, kteří mají ukončený výcvik a minimálně 8 let praxe.

Čas a místo:

Program obsahuje (v souladu skritérii EAGT) 75 hodin teorie, 120 hodin nácviku dovedností a 50 hodin hypervize (z toho alespoň 5 hodin individuálně).

Třídenní setkání se odehrávají v Praze. Tři pětidenní setkání (na začátku, uprostřed a na konci výcviku) proběhnou mimo Prahu. V případě nutnosti jsme schopni výcvik realizovat i online.

*https://www.montana-trekking.cz/

Metody:

Frekventantky/frekventanti se ve výcviku věnují teorii a metodologii gestalt supervize a své znalosti upevňují ve cvičeních. Semináře zahrnují také pravidelné individuální a skupinové reflexe, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje, diskuse nad studijními materiály. Kromě práce v celé skupině se často využívá nácvik ve trojicích (terapeut – supervizor – pozorovatel) se zpětnou vazbou. Paralelně s výcvikem ve velké skupině probíhají hypervize (supervize vlastní supervizní práce) ve třech malých skupinách. Navíc alespoň 5 hodin hypervize frekventantky/frekventanti absolvují individuálně podle vlastního výběru. Výcviková skupina má 20 členů. Malá hypervizní skupina má 6-8 členů. Výcvik je zakončen prezentací vlastní supervizní práce.

Lektoři:

Výcvik koncipuje a odborně garantuje kmenový tým Gestalt Plus. Jednotlivé vzdělávací bloky vedou členové kmenového týmu Stáňa Dudová, Martin Jára a Jan Roubal. Podle potřeby mohou být ke spolupráci přizváni externisté.

Cena:

Cena za každý výcvikový rok je 39 000,- Kč. Cenu kalkulujeme v podmínkách roku 2023, v čase zahájení výcviku může stoupnout o meziroční inflaci. Platí se vždy za jeden výcvikový rok, nabízíme také možnost splátkového kalendáře. Cena nezahrnuje, ubytování, stravu a individuální hypervizi.

Omezenému počtu uchazečů nabízíme stipendium (sníženou cenu výcviku) s ohledem na osobní finanční situaci. Žádost o stipendium s odůvodněním žádosti je třeba zaslat na info@gestaltplus.cz spolu s přihláškou.